Documentaire Accreditieven /Letter of credit

Doet Uw bedrijf zaken met het buitenland (bijv. het Verre Oosten) of wilt U dat gaan doen, maar is het steeds weer de vraag of U Uw betaling wel (op tijd) zult ontvangen ? Om dit probleem op te lossen kunt U onder andere gebruik maken van een documentair accreditief oftewel Letter of Credit (L/C). Mits dit L/C correct wordt geïnter-preteerd en de documenten overeenkomstig de voorwaarden zijn opgemaakt hebt U 100 % zekerheid dat U Uw betaling op tijd zult ontvangen.Echter, bent U er niet zeker van dat U een L/C correct kunt behandelen en hangt het L/C daarom als een zwaard van Damocles boven Uw hoofd ? Neemt U dan kontakt met ons op en wij kunnen U desgewenst al deze problematiek uit handen nemen. Zo kunnen wij voor U:

  • het L/C controleren en voor confirmatie (garantie door een Nederlandse bank) zorgen.
  • adviseren of U dit  L/C kunt accepteren of niet en of het na bepaalde aanpassingen wel acceptabel is.
  • de documentenopmaak geheel verzorgen.
  • als  Uw afgevaardigde, alle externe contacten onderhouden richting de confirmerende bank, maar ook richting de transportondernemingen, douane, ambassades, consulaten en Kamers van Koophandel.
  • de documenten, namens U, bij de confirmerende bank aanbieden en het dossier blijven volgen totdat er is betaald.
  • een sterke(re) onderhandelingspositie innemen  bij de confirmerende bank voor wat betreft hun tarieven.

VRAGEN OVER EEN LETTER OF CREDIT? VRAAG ONZE EXPERTS.

Vraag een Expert