Import Documentaire Accreditieven

Hebt U goederen (of diensten) gekocht in het buitenland, maar bent U er niet zeker van dat U ook geleverd krijgt wat U hebt besteld ?

Of erger nog, bent U bang dat U na een vooruitbetaling helemaal niets geleverd krijgt ?

Laat U zich dan door ons adviseren over het gebruik van een Import Documentair Accreditief (Import L/C), waarmee U al deze problemen buitenspel zet en er pas betaald wordt nadat er voor de volle 100 % aan alle voorwaarden, zoals gesteld in dit Import L/C zijn voldaan.

Verder kunnen wij voor U:

 

  • Deze import L/C opening geheel voor U verrichten, uiteraard op Uw voorwaarden.
  • In overleg met U bepalen welke documenten de exporteur moet aanleveren, zodat U er zeker van bent dat U krijgt wat U heeft besteld.
  • Als Uw afgevaardigde alle contacten hieromtrent onderhouden met de bank, die dit Import L/C voor U verzorgd.
  • Een sterke(re) onderhandelingspositie innemen voor wat betreft de tarieven en kosten van deze bank.

 

 

VRAGEN OVER EEN LETTER OF CREDIT? VRAAG ONZE EXPERTS.

Vraag een Expert