Bank Garanties

In de internationale handel is het vaak moeilijk voor U om een juiste inschatting te maken van de technische capaciteiten en/of financiële situatie van Uw leverancier. U kunt daarom een zekerheid vragen van Uw leverancier in de vorm van een bankgarantie.

Bij een bankgarantie verplicht een bank zich om aan U het bedrag van de garantie te betalen, indien Uw leverancier in gebreke blijft. Dit kan zijn vanwege niet leveren maar ook vanwege het leveren van een ondeugdelijk product.
Bankgaranties komen in veel vormen voor, zoals:

 

  • Inschrijvingsgaranties of Bid Bonds;
  • Uitvoeringsgaranties of Performance Bonds;
  • Onderhoudsgaranties of Maintenance Bonds;
  • Vooruitbetalinggaranties of Advance Payment Bonds;
  • Garantie voor ontbrekende cognossementen (B/L’s) of Delivery Orders;
  • Douane borgtocht;
  • Garanties i.v.m. EU-regelingen;
  • Kredietvervangende garanties.

Laat U door ons adviseren over welke garantie voor Uw bedrijf het beste is.

 

VRAGEN OVER EEN LETTER OF CREDIT? VRAAG ONZE EXPERTS.

Vraag een Expert